O Jerzym Bralczyku – mistrzu operowania słowem i jego książkach

Obecnie bardzo powszechne są różnego rodzaju komunikatory, za pomocą których ludzie porozumiewają w sposób skondensowany lub skrótowy. W zawiązku z tym potoczny język polski przeszedł znaczne przeobrażenia. Niektóre słowa odeszły w zapomnienie a w ich miejsce powstały nowe. Inne nabrały odmiennych znaczeń. Nie dziwią więc reakcje językoznawców, którzy starają się propagować używanie na co dzień polszczyzny barwnej, ale zarazem poprawnej. Jednym z autorytetów w tej dziedzinie jest prof. Jerzy Bralczyk.

Jerzego Bralczyka książki ze zbiorami felietonów

Wiele regionalnych rozgłośni radiowych emitowało audycje, w których prof. Bralczyk wyjaśnia pochodzenie słów, znaczenie językowych archaizmów i związek neologizmów z przemianami w obyczajowości i stylu życia. Ten wybitny lingwista prowadził też na antenie spotkania z telewidzami, którzy zadawali pytania z prośbą o porady językowe.

Owocem tych programów są zbiory felietonów, w których autor odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania, wyjaśnia znaczenie nowych związków frazeologicznych i komentuje różnego rodzaju zjawiska językowe.

Podróże w czasie z Jerzym Bralczykiem – książki z cytatami 

Zamieszczając zdania lub frazy zaczerpnięte z twórczości klasyków literatury polskiej – aż po współczesne codzienne powiedzenia, Jerzy Bralczyk książki swojego autorstwa uczynił swoistym kompendium wiedzy na temat przemian w mentalności Polaków. Wszelkie zmiany w życiu społecznym znajdują swoje odzwierciedlenie w mowie potocznej, języku polityki i reklamy. Czytelnicy przypominają sobie literackie cytaty używane obecnie w nowych kontekstach i odkrywają najbardziej nośne zwroty współczesnego języka manipulacji i propagandy.

Dlaczego napisane przez Jerzego Bralczyka książki stały się bestsellerami?

Spośród wielu publikacji z dziedziny językoznawstwa czytelnicy najczęściej wybierają pozycje tego autora. Wynika to z tego, że Jerzy Bralczyk książki https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Jerzy-Bralczyk,a,74089087 pisze w niepowtarzalnym gawędziarskim stylu i z błyskotliwym poczuciem humoru. Przytacza barwne przykłady nieprawidłowości w pisowni lub odmianie słów i wskazuje wynikające z tego paradoksu znaczeniowe. Taka lektura uczy i bawi. Jerzy Bralczyk nie jest purystą językowym; daje czytelnikom margines swobody konstruowania wypowiedzi ale zaleca, by mieściły się one w ogólnych ramach poprawności lingwistycznej.